Geïntegreerde bestrijding...

Op ons bedrijf trachten wij de plaagbestrijding en de eigenlijke teelt op een geïntegreerde manier te laten gebeuren. Dat houdt in dat wij enkele essentiële regels volgen:

Biologische bestrijding van ziekten en plagen:

1. Evolutie van ziekten en plagen op ons bedrijf

Wij volgen de evolutie van de ziekten en plagen op ons bedrijf zo nauwkeurig mogelijk en zullen enkel ingrijpen wanneer nodig. Sommige plagen lijken nu eenmaal veel erger dan ze in werkelijkheid zijn. Kan een bestrijding tegelijk met de waarnemingen gebeuren, dan is dat voor ons mooi meegenomen.

Wij hangen bijvoorbeeld lijmvallen op. In de lijmvallen zit een tube waarin stoffen zitten die de mannetjes van een voor onze teelten bijzonder schadelijk motje aantrekken. De mannelijke motjes worden door de vrijgestelde geuren (de zgn. feromonen) aangetrokken en komen op de lijmplaat terecht en dat liefst voordat zij een vrouwtje bevrucht hebben. Zo:

 • weten wij of er motjes aanwezig zijn
 • kunnen wij inschatten hoeveel er zijn (en kunnen wij eventuele bestrijdingen hierop richten)
 • zijn de gevangen mannetjes toch al onschadelijk.

2. Bestrijding met natuurlijke vijanden

Is er een natuurlijke vijand ter beschikking, dan zullen wij die uitzetten met als doel op die manier -zonder gebruik te moeten maken van giftige middelen -toch tot een bestrijding van deze plaag te komen. Enkele voorbeelden van deze werkwijze:

 • Gebruik van insectparasitaire aaltjes tegen de larven van een voor bepaalde gewassen schadelijke kever, nl. de gegroefde lap snuitkever of taxuskever.
 • Gebruik van sluipwespen tegen bladluizen en witte vlieg. Deze sluipwespen zijn bijzonder klein en volledig onschadelijk voor ons. Niet verwarren dus met de veel grotere en gemene steekwespen! Sommige van deze sluipwespen zijn nauwelijks nog met het blote oog zichtbaar.
 • Gebruik van roofmijten en roofwantsen tegen bepaalde schadelijke spinachtigen.

3. Chemische bestrijding

Faalt de biologische bestrijding, dan kunnen wij nog altijd een chemische bestrijding uitvoeren. Het samengaan van de biologische en de chemische bestrijding vormt precies de basis van de geïntegreerde bestrijding. Uiteraard kunnen wij niet meer die insecticiden gebruiken die een zeer brede werking hebben en de meeste insecten doden. Wij zouden dan ook onze nuttige insecten doden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom moeten wij specifiek werkende middelen gebruiken, die enkel onze plaaginsecten doden, maar niet onze nuttigen.

Meestal zijn deze middelen weinig schadelijk voor het milieu en de mensen zelf. Zo is het voor zowel ons gezin als voor de werknemers aangenamer werken dan wanneer wij echt gemene middelen zouden moeten gebruiken.

Een mooi voorbeeld hiervan is dat wij een bacterieel preparaat spuiten tegen rupsen in de serre. De relatie tussen de rups en de bacterie is zo specifiek dat geen enkel andere insectsoort er door wordt gedood en de giftigheidsgraad van dit middel is voor de mens nul.

De geïntegreerde teelt:

Ieperplant past de geïntegreerde teelt toe op verschillende manieren.

 1. Het hemelwater trachten wij zo goed mogelijk op te vangen en voor de teelten te hergebruiken. Op die manier moeten wij geen grondwater oppompen.
 2. Het huishoudelijk afvalwater wordt op het rietveld gezuiverd voordat het wordt geloosd in de gracht. Zo nodig kan het gezuiverde water ook naar de opslagvijver worden gevoerd.
 3. De bemesting van de vollegrondse teelten verloopt volgens advies. Geen lukrake bemestingen of overbemestingen, maar beredeneerde bemestingen in functie van de plant en met gebruik van (o.a. eigen) komposten.
 4. De bemesting van de containerplanten gaat -waar mogelijk -via traagwerkende, gecoate meststoffen, die hun voedingsstoffen slechts geleidelijk vrijstellen en zo een uitspoeling ervan vermijden.
 5. Wij hebben aandacht voor de omgeving. Zo is een groenschermaanplanting voorzien. Bedoeling is dat hierin plantensoorten worden opgenomen die vogels aantrekken en wij hopen zo eventueel ook tot nesteling komen. Heel wat vogelsoorten zijn voor een boomkwekerij immers bijzonder nuttig. Ook in de kwekerij zult u verschillende vogelnestkastjes opgehangen zien.
  Mocht bijvoorbeeld een mezenpaar hierin tot broeden komen, dan weten wij dat zij een kleine 10.000 keer met voedsel zullen komen aandragen. Als wij er zo in slagen om geen of minder rupsenbehandelingen meer te moeten uitvoeren, is onze opzet geslaagd.

De geïntegreerde teelt consequent toepassen vraagt van ons meer inspanningen dan wanneer wij op de klassieke manier zouden telen. Wij geloven echter rotsvast in de mogelijkheid om op een milieuvriendelijke manier planten te telen. Het kan de consument en de natuur enkel maar ten goede komen.

Inhoud

Extra's