Ieperplant, het bedrijf...

Doelstelling van Ieperplant.

Ons bedrijf is een PLANTENCENTRUM. Als planten- centrum streven wij ernaar om op een 'milieuverantwoorde manier' 'kwaliteitsvolle planten" te leveren aan onze klanten. Het erkenningsnummer van het ministerie van landbouw, verkregen na controle door een officieel ambtenaar op ziekten en insekten en de regelmatige controle van het Provinciaal Centrum te Beitem zijn een WAARBORG voor de klant dat alleen goede planten worden afgeleverd.

De nieuwe locatie.

Door onteigening voor het spraaktechnologisch centrum FLV en Lernout-Hauspie moesten we op zoek naar een andere lokatie. De nieuwe lokatie bevindt zich aan de grote rotonde op de weg Ieper - Menen, richting Zillebeke. Ieperplant is strategisch gelegen: dicht bij Ieper en dicht bij een aantal invalswegen naar Ieper o.m de zuiderring, verbinding autosnelweg Ieper-Kortrijk. Er is ook ruime parking voorzien.

Het nieuwe bedrijf werd op een moderne manier aangelegd met de bedoeling het de klant gemakkelijker te maken en overzichtelijker. Het bedrijf is nu ook vlot toegankelijk voor rolstoel- gebruikers.

Milieuvriendelijk.

Het aspect "MILIEUVRIENDELIJK" is voor ons bedrijf een leidraad door middel van: Recuperatie van het regen- en gietwater. Ge´ntegreerde bestrijding. Zuivering van het afvalwater door percolatierietveld. Teelt van oeverplanten voor waterzuivering.

Recuperatie van het regen- en gietwater.

Via een interne riolering wordt alle regen- en gietwater opgevangen en naar een open put geleid, zodat ons bedrijf geen watertekort lijdt en het in zijn eigen waterbehoeften voorziet. Er dient ook geen water uit de ondergrond opgepompt te worden.

Ge´ntegreerde bestrijding.

In en rond het plantencenrum wordt zo weinig mogelijk gewerkt met chemische bestrijding. Ge´ntegreerde bestrijding houdt in dat nuttige insecten worden ingezet ter bestrijding van schadelijke insecten zoals OLHeersbeestje tegen bladluizen, aaltjes tegen de gevreesde larven van de taxuskever, sluipwespen tegen witte vlieg...

Zuivering afvalwater.

Het afvalwater van zowel bedrijf als woonruimte wordt gezuiverd door een percolatierietveld. Op die manier werd aldus gekozen voor het meest natuurlijke zuiveringssysteem. De bacteriŰn die leven rond het wortelgestel van het riet zetten het vervuilde water om naar zuiver water.

Inhoud: